Thông tin liên hệ


Chả cá Định Tân (Cá đỏ củ tươi, Tỏi Lý Sơn)
Sản xuất tại Định Tân, Bình Châu, Bình Sơn, Quảng Ngãi
Liên hệ: 0914867975 - 0967921368
Website: chacadinhtan.com
Email: ngocthapcau@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/chacadinhtan/